Affiliate Dashboard | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

Cách hoạt động của giới thiệu

Nhận hoa hồng dựa trên cấp độ

Cấp càng cao, quyền lợi và hoa hồng nhận được càng nhiều

Giới thiệu bạn bè

Chia sẻ liên kết giới thiệu hoặc mã QR với bạn bè và trên mạng xã hội.

Kiếm tiền mã hóa!

Nhận đến 15% hoa hồng mỗi khi bạn bè bắt đầu tham gia ký quỹ.

Mời Bạn Bè Ngay Nào

Mời Bạn Bè Ngay Nào

Thành công

Thành công

Lỗi