BTC-ADA Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

ADA/BTC

Giá gần đây 
0.00002389
Khối lượng
419987.614
Mua vào 
0.00002379
Bán ra 
0.00002405
Cao trong 24h
0.00002434
Thấp trong 24h
0.00002380

Giao Dịch

ADA

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
ADA

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (ADA) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (ADA) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (ADA) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi