BTC-DOGE Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

DOGE/BTC

Giá gần đây 
0.00000332
Khối lượng
2520871.525
Mua vào 
0.00000330
Bán ra 
0.00000334
Cao trong 24h
0.00000355
Thấp trong 24h
0.00000332

Giao Dịch

DOGE

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
DOGE

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (DOGE) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (DOGE) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (DOGE) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi