BTC-DOT Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

DOT/BTC

Giá gần đây 
0.00033212
Khối lượng
30506.123
Mua vào 
0.00033014
Bán ra 
0.00033357
Cao trong 24h
0.00033964
Thấp trong 24h
0.00033029

Giao Dịch

DOT

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
DOT

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (DOT) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (DOT) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (DOT) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi