BTC-GARTS Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

GARTS/BTC

Giá gần đây 
0.00001370
Khối lượng
2473255.269
Mua vào 
0.00000701
Bán ra 
0.00001371
Cao trong 24h
0.00001423
Thấp trong 24h
0.00001288

Giao Dịch

GARTS

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
GARTS

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (GARTS) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (GARTS) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (GARTS) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi