BTC-SOL Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

SOL/BTC

Giá gần đây 
0.00177091
Khối lượng
5555.507
Mua vào 
0.00175866
Bán ra 
0.00177913
Cao trong 24h
0.00179853
Thấp trong 24h
0.00174863

Giao Dịch

SOL

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
SOL

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (SOL) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (SOL) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (SOL) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi