BTC-TRX Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

TRX/BTC

Giá gần đây 
0.00000316
Khối lượng
2500416.826
Mua vào 
0.00000314
Bán ra 
0.00000318
Cao trong 24h
0.00000318
Thấp trong 24h
0.00000314

Giao Dịch

TRX

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
TRX

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (TRX) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (TRX) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (TRX) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi