BTC-UNI Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

UNI/BTC

Giá gần đây 
0.00030879
Khối lượng
30729.544
Mua vào 
0.00030744
Bán ra 
0.00031043
Cao trong 24h
0.00031729
Thấp trong 24h
0.00030535

Giao Dịch

UNI

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%
UNI

BTC

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

BTC
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (BTC) Số lượng (UNI) Tổng (BTC)

Bán ra

Giá (BTC) Số lượng (UNI) Tổng (BTC)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (BTC) Số lượng  (UNI) Tổng chi phí  (BTC)

Thành công

Thành công

Lỗi