USDT-ADA Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

ADA/USDT

Giá gần đây 
0.45434543
Khối lượng
16492.530
Mua vào 
0.45046800
Bán ra 
0.46397380
Cao trong 24h
0.46687496
Thấp trong 24h
0.45047465

Giao Dịch

ADA

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
ADA

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (ADA) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (ADA) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (ADA) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi