USDT-DOGE Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

DOGE/USDT

Giá gần đây 
0.06263200
Khối lượng
236353.967
Mua vào 
0.06247770
Bán ra 
0.06443680
Cao trong 24h
0.06785000
Thấp trong 24h
0.06258877

Giao Dịch

DOGE

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
DOGE

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (DOGE) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (DOGE) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (DOGE) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi