USDT-DOT Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

DOT/USDT

Giá gần đây 
6.28000000
Khối lượng
882.451
Mua vào 
6.23748800
Bán ra 
6.42617000
Cao trong 24h
6.49894910
Thấp trong 24h
6.24200000

Giao Dịch

DOT

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
DOT

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (DOT) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (DOT) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (DOT) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi