USDT-GARTS Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

GARTS/USDT

Giá gần đây 
0.25950600
Khối lượng
3813637.879
Mua vào 
0.12200000
Bán ra 
0.26000000
Cao trong 24h
0.27935590
Thấp trong 24h
0.12200000

Giao Dịch

GARTS

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
GARTS

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (GARTS) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (GARTS) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (GARTS) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi