USDT-SOL Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

SOL/USDT

Giá gần đây 
33.55328800
Khối lượng
235.298
Mua vào 
33.12550000
Bán ra 
34.18570000
Cao trong 24h
34.46378000
Thấp trong 24h
33.23988900

Giao Dịch

SOL

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
SOL

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (SOL) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (SOL) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (SOL) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi