USDT-TRX Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

TRX/USDT

Giá gần đây 
0.06008103
Khối lượng
239834.979
Mua vào 
0.05914866
Bán ra 
0.06106561
Cao trong 24h
0.06097947
Thấp trong 24h
0.05961100

Giao Dịch

TRX

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
TRX

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (TRX) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (TRX) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (TRX) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi