USDT-UNI Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

UNI/USDT

Giá gần đây 
5.89100000
Khối lượng
2302.756
Mua vào 
5.77053000
Bán ra 
5.94104000
Cao trong 24h
6.03800000
Thấp trong 24h
5.77411150

Giao Dịch

UNI

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
UNI

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (UNI) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (UNI) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (UNI) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi