USDT-XRP Market | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

XRP/USDT

Giá gần đây 
0.48294000
Khối lượng
22418.593
Mua vào 
0.48158560
Bán ra 
0.49567720
Cao trong 24h
0.51355000
Thấp trong 24h
0.47315000

Giao Dịch

XRP

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%
XRP

USDT

Giá mua vào phải lớn hơn 0,00000001 đối với lệnh giới hạn

USDT
0%

Thông tin giao dịch

Sổ lệnh

Mua vào

Giá (USDT) Số lượng (XRP) Tổng (USDT)

Bán ra

Giá (USDT) Số lượng (XRP) Tổng (USDT)

Lịch sử giao dịch thị trường

Ngày Loại Giá  (USDT) Số lượng  (XRP) Tổng chi phí  (USDT)

Thành công

Thành công

Lỗi