Staking | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

Stake in GARTS and win your rewards

Staking your crypto and win rewards as much as you stake

garts

Đặt cọc GARTS

BẠN VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ GARTS NÀO?

Nhận tới 6% tiền thưởng đặt cược giới thiệu khi giới thiệu của bạn tham gia đặt cọc GARTS

Nhận lợi nhuận lên đến 30% từ người bạn đã giới thiệu

SỐ DƯ:

0 GARTS

365 ngày
Lãi suất hàng năm:
16%
Lợi nhuận hàng ngày:
0 GARTS

Bạn đặt cọc càng nhiều GARTS, APY càng cao và bạn nhận được tiền thưởng!

16%

Lãi suất hàng năm

Từ:

18%

Lãi suất hàng năm

Từ:

20%

Lãi suất hàng năm

Từ:

22%

Lãi suất hàng năm

Từ:

25%

Lãi suất hàng năm

Từ:

28%

Lãi suất hàng năm

Từ:

31%

Lãi suất hàng năm

Từ:

35%

Lãi suất hàng năm

Từ:

39%

Lãi suất hàng năm

Từ:

45%

Lãi suất hàng năm

Từ:

Quy tắc cố định

  • Chu kỳ staking là cố định 365 ngày. Ngày bắt đầu chu kỳ được tính từ lần nạp gần nhất, thời hạn staking có thể kéo dài thêm.
  • Nếu bạn nạp thêm tiền trước khi thời hạn 365 ngày kết thúc, thời gian staking sẽ được tính lại từ ban đầu.
  • Khoản tiền staking của bạn sẽ được hoàn trả khi thời gian staking kết thúc.
  • Lãi suất sẽ được chi trả vào ví Earning của bạn mỗi 7 ngày hoặc ngay khi bạn stake thêm tiền. Bạn có thể sử dụng các khoản lãi suất này ngay tức thì.
  • Khoản staking của bạn sẽ được hoàn trả tự động vào ví Earning của bạn khi chu kỳ staking đáo hạn.

Điều khoản tiền thưởng đặt cọc giới thiệu

  • Nếu người được bạn giới thiệu tham gia vào Cộng đồng GARTS và chung tay vào GARTS Staking, bạn sẽ được nhận lên đến 6% từ khoản tiền mà người ấy đặt cọc.
  • Bạn sẽ được thưởng GARTS một lần cho mỗi lượt staking từ người được bạn giới thiệu. GARTS sẽ được trả vào ví Affiliate của bạn.

Thành công

Thành công

Lỗi