Fees | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

Phí và Hoa hồng

Phí giao dịch

Phí đặt lệnh bán

0.20 %

Phí đặt lệnh mua

0.20 %

Phí giao dịch rút tiền

Phí rút tiền kỹ thuật số
Tiền điện tử Phí rút tiền (Đối với mỗi lần rút tiền)
Bitcoin (BTC) 0.00150000 BTC
Ethereum (ETH) 0.00300000 ETH
Litecoin (LTC) 0.00030000 LTC
XRP (XRP) 1.00000000 XRP
Tron (TRX) 7.00000000 TRX
Garts Token (GARTS) 2.00000000 GARTS
Tether (USDT) 2.00000000 USDT
Dogecoin (DOGE) 5.00000000 DOGE
Cardano (ADA) 0.21000000 ADA
Solana (SOL) 0.02000000 SOL
Polkadot (DOT) 1.15000000 DOT
Uniswap (UNI) 2.00000000 UNI
Binance Coin (BNB) 0.00050000 BNB
Bitcoin Cash (BCH) 0.07300000 BCH
Shiba INU (SHIB) 0.00000000 SHIB

Thành công

Thành công

Lỗi