How It Works | Crypto Trading Platform | Garts Exchange

Hướng dẫn mua/bán

Đăng ký và đăng nhập

Để tận hưởng các dịch vụ, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản. Vui lòng đăng ký tài khoản với Garts Exchange theo liên kết bên dưới. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn để bắt đầu mua / bán / giao dịch tiền kỹ thuật số.

Xác minh tài khoản

Tạo tài khoản cho phép bạn nạp tiền kỹ thuật số vào tài khoản của mình và bắt đầu giao dịch. Dù sao thì việc rút tiền kỹ thuật số của bạn vẫn có thể bị vô hiệu hóa / giới hạn, cho đến khi bạn được xác minh tài khoản của mình. Nếu bạn muốn nâng giới hạn rút tiền, bạn phải xác minh tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập, bạn có thể đăng ký xác minh cơ bản / nâng cao để nâng giới hạn rút tiền.

Thêm tiền kỹ thuật số vào tài khoản

Bạn có thể dễ dàng nạp tiền kỹ thuật số của mình bằng cách gửi bitcoin hoặc các loại tiền kỹ thuật số khác đến địa chỉ ví tương ứng được tạo bên trong tài khoản của bạn.

Bắt đầu Mua/Bán

Khi bạn đã thêm tiền kỹ thuật số vào tài khoản, bạn có thể sử dụng nó để mua / bán / mua bán / trao đổi tiền kỹ thuật số. Nền tảng trao đổi cao cấp của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch của mình.

Rút tiền khi cần thiết

Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể tự do rút tiền kỹ thuật số trong tài khoản của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu rút tiền từ tài khoản của mình và chúng sẽ sớm được gửi đến địa chỉ rút tiền đã cho.

Thành công

Thành công

Lỗi